Doc. Ing. Eugen Špirk, CSc.

Pedagogický pracovník

tel.: (02)59325 584

miestnosť: 465

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)