Ing. Ľudmila Černáková, CSc.

Tajomník oddelenia

tel.: (02)59325 570

miestnosť: 471

email:

Vedeckovýskumný pracovník

tel.: (02)59325 570

miestnosť: 471

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)