Doc. Ing. Pavol Alexy, CSc.

Zástupca vedúceho oddelenia

tel.: (02)59325 536

miestnosť: 479A

email:

web stránka: http://www.chtf.stuba.sk/~alexy

Pedagogický pracovník

tel.: (02)59325 536

miestnosť: 479A

email:

web stránka: http://www.chtf.stuba.sk/~alexy

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)