Telefónny zoznam

Triedenie podľa: 

  [PDF verzia (2003)]

 
Ústav polymérnych materiálov
Tel.: (02)59325+klapka (02)+priama miestnosť
 
Oddelenie plastov a kaučuku
Tel.: (02)59325+klapka (02)+priama miestnosť
Hudec Ivan, Doc. Ing., CSc. (vedúci oddelenia) 446 482
Alexy Pavol, Doc. Ing., CSc. (zástupca vedúceho oddelenia) 536 479A
Černáková Ľudmila, Ing., CSc. (tajomník oddelenia) 570 471
Tatarková Anna (sekretariát oddelenia) 589 457
Pedagogickí pracovníci
Alexy Pavol, Doc. Ing., CSc. 536 479A
Bakoš Dušan, Prof. Ing., DrSc. 439 461
Chodák Ivan, Doc., Ing., DrSc.
Chrástová Viera, Doc. Ing., CSc. 579 462
Hudec Ivan, Doc. Ing., CSc. 446 482
Kyselá Gabriela, Doc. Ing., PhD. 448 464
Špirk Eugen, Doc. Ing., CSc. 584 465
Vedeckovýskumní pracovníci
Černáková Ľudmila, Ing., CSc. 570 471
Jaššo Michal, Ing., PhD.
Khunová Viera, Doc. Ing., PhD. 662 480B
Technicko-hospodárski pracovníci
Godályová Viera 438 466
Pekarovičová Mária 438,587,429 468
Tvarožek Emil
Doktorandi
Bellušová Denisa, Ing. 447 463
Bugaj Peter, Ing. 525 480A
Feranc Jozef, Ing. 447 463
Hanzelová Silvia, Ing. 392 NB, 2 posch., 2
Klimová Daniela, Ing. 580 454
Kramárová Zuzana, Ing. 525 480B
Kunovská Katarína, Ing. 430 471
Lukáč Pavol, Ing. 463
Nahálková Anna, Ing. 525 480A
Simigová Eva, Ing. 582 476
Vodná Lucia, Mgr. 392
Široký Ján, Ing. 580 454