Staršie bakalárske projekty

Témy starších bakalárskych projektov sú uvedené na tejto stránke. Aktuálne bakalárske projekty sú uvedené na stránke ponuka projektov.

Akademický rok: 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005

2008/2009
1. Sledovanie tvorby koksu pri kopyrolýze plastov s primárnym benzínom
Školiteľ: Prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.
Študent: Klaudia Velebná
Anotácia:
2. Modifikácia kvapalných produktov z pyrolýzy ojazdených pneumatík
Školiteľ: Prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.
Študent: Natália Oláhová
Anotácia:
3. Kopyrolýza polymérnych odpadov a biomasy
Školiteľ: Prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.
Študent: Peter Lovás
Anotácia:
2007/2008
Hodnotenie polymérmi modifikovaných asfaltov normovanými skúškami
Školiteľ: Doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
Študent: Barbara Patassy
Anotácia:

          Cieľom práce je stanoviť normované parametre asfaltov modifikovaných rôznym obsahom SBS- kaučukov.

Stanovenie vody v ropných produktoch
Školiteľ: Doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
Študent: Bronislav Novák
Anotácia:

Cieľom práce bolo stanoviť množstvo vody, ktorým sa nasýti dieselové palivo pri rôznom obsahu biozložky – metylesteru mastných kyselín (FAME). Overiť opakovateľnosť stanovenia obsahu vody v dieselovom palive pri rôznom obsahu FAME.

2006/2007
Nízkoteplotné vlastnosti motorových náft s obsahom esterov mastných kyselín
Školiteľ: Doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
Študent: Zuzana Spevárová
Anotácia:
2005/2006
Biopalivá a biozložky
Školiteľ: Prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.
Študent: Gabiel Csiba
Anotácia:
Pyrolýza ropných frakcií
Školiteľ: Prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.
Študent: Marián Lapšanský
Anotácia:
Chemické recyklovanie uhľovodíkových odpadov v katalytickom krakovaní
Školiteľ: Doc. Ing. Pavol Hudec, PhD.
Študent: Milan Hrnčírik
Anotácia:
Charakterizácia fyzikálno-chemických vlastností MoZSM-5 katalyzátorov pre aromatizáciu metánu
Školiteľ: Doc. Ing. Agáta Smiešková, PhD.
Študent: Zdenka Tadialová
Anotácia: Experimentálna práca.
Iónno-výmenné vlastnosti zeolitov ZSM-5 s Co2+
Školiteľ: Doc. Ing. Agáta Smiešková, PhD.
Študent: Miroslav Medovčík
Anotácia: Experimentálna práca.
2004/2005
Vplyv času usadzovania parafínov na nízkoteplotné vlastnosti palív
Školiteľ: Ing. Jozef Ambro
Študent: Jozef Višňovský
Anotácia: Experimentálna práca. Úlohou práce je optimalizovať čas usadzovania parafínov vo vzorkách palív a výsledky porovnať s ARAL testom.
Procesy pri výrobe moderných autobenzínov
Školiteľ: Prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.
Študent: Jaroslav Šenkár
Anotácia:
Výroba antioxidantov
Školiteľ: Prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.
Študent: Ivan Kompaník
Anotácia:
Hodnotenie komerčných prísad do motorvých náft
Školiteľ: Doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
Študent: Marcela Hadvinová
Anotácia:
Separácia aromátov v recyklačného oleja
Školiteľ: Doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
Študent: Ľudovít Molnár
Anotácia:
Recyklácia odpadných polymérov pyrolýzou, katalytickým krakovaním a hydrokrakovaním
Školiteľ: Ing. Elena Hájeková, PhD.
Študent: Silvia Fáberová
Anotácia: Teoreticko-kompilačná práca. Cieľom projektu je spracovať najnovšie poznatky v oblasti chemického využitia odpadných polymérov. Projekt bude zameraný na možnosti recyklácie odpadných plastov v rôznych rafinérskych procesoch. Porovnajú sa výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov spracovania odpadov.
Chromatografická separácia SBS kaučukov na alumíne
Školiteľ: Ing. Pavel Marcinkovič
Študent: Katarína Gavalcová
Anotácia: Experimentálna práca. Úlohou je zistiť zloženie SBS kaučukov a charakterizovať frakcie, ktoré sa získajú chromatografickou separáciou.