Absolventi katedry

Diplomanti katedry 2004/2005

Alena Bartková
Gabriela Porkertová
Jozef Košík
Viliam Bokšanský
Jano Gazdík
Lenka Špodová
Michal Horňáček
Božena Mlynková
Martin Barek

Absolventi katedry 2003/2004

Peter Maťo
Pavol Marcinkovič
Marián Pečenka
Róbert Hurný
Adam Tomaník
Frederika Gyeráková
Iveta Krivdová
Vladimír Hortulányi (nie je na fotorgafii)