Spolupráca

Domáca spolupráca

Výskumný ústav chemických vlákien, Svit
zmesné vlákna, farebné koncentráty pre farbenie PP a PET vlákien
Výskumný ústav textilnej chémie, Žilina
vývoj textilných pomocných prostriedkov, antimikróbne vlákna
Ústav polymérov SAV, Bratislava
vývoj vlákien a polymérov
Nylstar, a.s., Rhodia, Industrial yarns
Slovenský hodváb, a.s., Senica
rovnomernosť vyfarbenia
Chemosvit Chem, a.s., Svit
spracovanie polypropylénu
Merina a.s., Trenčín
výmena informácií a materiálu pre zabezpečenie laboratórnych cvičení
Istrochem a.s., Bratislava
modifikácia PP vlákien

Medzinárodná spolupráca

Chemical Fibre Institute, Lodž, Poľsko
spoluorganizácia centrálnej európskej konferencie
Katedra vláknitých materiálov, Vysoká škola chemickotechnologická, Pardubice, ČR
výmena vzdelávacích programov a skúseností
Technická univerzita, Liberec, ČR
CEEPUS a rovnomernosť vlákien z hľadiska ich štruktúry a geometrie
CNR Arco Felice, Neapol, Italy
syntéza polymérov a ich modifikácia
University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Maribor, Slovenia
CEEPUS
University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, Chorvátsko
CEEPUS
CEEPUS SI-007
medzinárodná sieť pracovísk pre vytvorenie spoločného kreditného systému na vysokých školách textilného zamerania