Pár slov na úvod


PÁR SLOV NA ÚVOD....

Katedra vlákien a textilu vznikla v roku 1991, na základe spoločenských potrieb, spojením dvoch profesijne príbuzných oddelení, a to oddelenia vlákien a oddelenia textili. Obe prešli cez viaceré vývojové štádiá až sa dosplelo k dnešnej organizačnej forme a celkovému vzhľadu katedry. Za doterajšie obdobie existenie štúdijného zamerania "Vlákna a textil" prešlo katedrou a štúdium absolvovalo takmer 1000 inžinierov. V roku 2001 katedra oslávila 50. výročie vzniku.

Poslucháči inžinierského a doktorandského štúdia na našej katedre, majú možnosť v rámci medzinárodnej spolupráce absolvovať štúdijné pobyty na našich partnerských univerzitách a ústavoch.

Študenti a spracovníci katedry každoročne organizujú exkurzie do vláknarenských podnikov po celom Slovensku