Z histórie oddelenia


Z HISTÓRIE KATEDRY

Obe zamerania - vlákna i textil - boli súčasťou Katedry dreva, ktorá vznikla v r. 1951. Prvým vedúcim Katedry bol Prof. František Kozmál. Vedúcim špecializácie technológie chemické vlákna bol v období 1951 - 1954 Prof. Viliam Ríša a v rokoch 1954 - 1965 Doc. Ladislav Chodák.

V r. 1964 sa zameranie textilu stalo súčasťou Katedry chemickej technológie kože a vody, ktorá sa v r. 1965 zmenila na Katedru kožiarskych a textilných materiálov pod vedením Doc. Antona Blažeja.

V období rokov 1965 - 1970 pracovala samostatná Katedra chemickej technológie vlákien pod vedením Doc. Alexandra Piklera.

V r. 1970 sa vlákna stali súčasťou Katedry chemickej technológie plastických látok a vlákien a v tomto zložení Katedra pod vedením Prof. Jozefa Benisku pracovala až do r. 1990.
Katedra textilu, celulózy a papiera vznikla v r. 1970 a pracovala pod vedením Prof. Blažeja (1970 - 1978) a Prof. Lapčíka (1979 - 1990) do r. 1990.

V r. 1991 zamerania vlákna a textil znovu našli cestu k sebe a vznikla Katedra vlákien a textilu. Od počiatku až do roku 2006 bol vedúcim Katedry Prof. Anton Marcinčin.

Od roku 2006 sa v rámci reorganizácie štruktúry fakulty stala Katedra vlákien a textilu súčasťou Ústavu polymérnych materiálov, pričom došlo aj k zmene jej názvu na súčasný - Oddelenie vlákien a textilu. Novou vedúcou oddelenia sa stala Doc. Ujhelyiová.