Profil absolventa


PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi nášho oddelenia majú široké uplatnenie v rôznych odvetviach, najmä:

- vo výskumnej, výrobnej, riadiacej a obchodnej sfére vláknarenských a textilných podnikov

- v oblasti syntézy a spracovania materiálov, fólií a kompozitných materálov

- vo výskumných ústavoch, SAV a v skúšobníctve

- vo sfére služieb

- vo sfére školstva

- na zahraničných univerzitách a ústavoch (katedra zabezpečí kontakt)