Pedagogika

Na FCHPT sa od školského roku 1994/95 uplatňuje dvojstupňové vysokoškolské štúdium.

Bakalárske štúdium trvá 3 roky a je ukončené štátnou skúškou. Inžinierske štúdium nadväzuje na bakalárske štúdium a predstavuje úplné vysokoškolské vzdelanie. Trvá ďalšie dva roky.

Popri inžinierskom štúdiu je možné súbežné štúdium pedagogiky pre získanie kvalifikácie na vyučovanie odborných predmetov na stredných školách.

Po absolvovaní inžinierskeho štúdia najlepší absolventi môžu pokračovať v trojročnom doktorandskom štúdiu.