Doktorandské štúdium


Cyklus prednášok pre študentov doktorandského štúdia v zimnom semestry šk. r. 2006/2007 si môžete stiahnuť tu.