Prehľad predmetov

Prehľad predmetov inžinierskeho štúdia pre špecializácie:

Chemická technológia vlákien a textilu

Prehľad predmetov inžinierskeho štúdia zabezpečovaného katedrou:

Oddelenie vlákien a textilu