Ľudia

Vedenie katedry

Doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD., vedúci oddelenia
Prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD., zástupca vedúceho oddelenia