Prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD.

Zástupca vedúceho oddelenia

tel.: (02)59325 569

miestnosť: 381

email:

web stránka: http://www.chtf.stuba.sk/kvt/doc/400330.html

Pedagogický pracovník

tel.: (02)59325 569

miestnosť: 381

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)