Doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.

Vedúci oddelenia

tel.: (02)59325 578

miestnosť: 384

email:

web stránka: http://www.chtf.stuba.sk/kvt/doc/401440.html

Pedagogický pracovník

tel.: (02)59325 578

miestnosť: 384

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)