Telefónny zoznam

Triedenie podľa: 

  [PDF verzia (2003)]

 
Ústav polymérnych materiálov
Tel.: (02)59325+klapka (02)+priama miestnosť
 
Oddelenie vlákien a textilu
Tel.: (02)59325+klapka (02)+priama miestnosť
Ujhelyiová Anna, Doc. Ing., PhD. (vedúci oddelenia) 578 384
Marcinčin Anton, Prof. Ing., PhD. (zástupca vedúceho oddelenia) 569 381
Pedagogickí pracovníci
Krištofič Michal, Doc. Ing., PhD. 527 352
Marcinčin Anton, Prof. Ing., PhD. 569 381
Murárová Anna, Doc. Ing., PhD 483 353
Ujhelyiová Anna, Doc. Ing., PhD. 578 384
Vedeckovýskumní pracovníci
Borsig Eberhard, Prof. Ing., DrSc. 567 575
Hricová Marcela, Ing. 575 372
Legéň Jaroslav, Ing., PhD. 577 368
Technicko-hospodárski pracovníci
Chlebáková Agnesa 568 379
Pokorná Albína 651 351
Doktorandi
Hoferíková Alena, Ing. 361 573
Rečičár Jakub, Ing. 373
Ryba Jozef, Ing. 665 355
Strecká Zuzana, Ing.
Vassová Iveta, Ing.