Publication

Books

[1] Jambrich M., Hodul P.: Textile applications of polypropylene fibers. In: Polypropylene: An A-Z Reference. Edited by J. Karger-Kocsis. Published by Kluwer Publishers, Dordrecht, p. 806-812 (1999)

[2] Jambrich M., Marcinčin A.: Special polypropylene fibers. In: Polypropylene: An A-Z Reference. Edited by J. Karger-Kocsis. Published by Kluwer Publishers, Dordrecht, p. 752-758 (1999)

[3] Marcinčin A., Jambrich M.: Textile polypropylene fibers: fundametals. In: Polypropylene: An A-Z Reference. Edited by J. Karger-Kocsis. Published by Kluwer Publishers, Dordrecht, p. 813-820 (1999)

[4] Marcinčin A.: Dyeing of polypropylene fibers. In: Polypropylene: An A-Z Reference. Edited by J. Karger-Kocsis. Published by Kluwer Publishers, Dordrecht, p. 172-177 (1999)

Journals In Current Contents

[1] *Greco R., Iavarone M., Fiedlerová A., Borsig E.: Optical properties of polyethylene-styrene-co-methacrylate copolymers IPN-like networks: Effect of different methacrylate styrene co monomers on properties. Journal of Materials Science 37, 3389-3395 (2002)

[2] *Lazár M., Hrčková Ľ., Borsig E.: Polymerization of n-dodecyl methacrylate into high conversion. J. Macromol. Sci. - Pure Appl. Chem. A 39 (5) 365377 (2002

[3] *Marcinčin A.: Modification of Fiber-Forming Polymers by Additives, Progr. Polym. Sci. 27, 853-913 (2002)

[4] *Marcinčin A., Ujhelyiová A., Marcinčinová T.: Fibre-Forming Blend of Polyethylene and Polyethylene Terephtalate, Macromol. symp. 176, 65-72 (2001)

[5] *Rätzsch M., Arnold E., Borsig E., Bucka H., Reichelt N.: Radical reactions on polypropylene in the solid state. Progres in Polymer Science 27 (7) 1195-1398 (2002)

[6] Krištofič M., Karabcová N.: Copolyamides containing ring elements, Vlákna a textil (Fibres and textiles) 9(3) 88-91 (2002)

[7] Marcinčin A., Ujhelyiová A., Zemanová E., Marcinčinová T.: Spracovateľnosť organických pigmentov pri pigmentácii syntetických vlákien v hmote, Procesing of organic pigments during pigmentation of synthetic fibres in mass (in Slovak) Vlákna a textil (Fibres and Textiles) 8(4) 267-272 (2001)

[8] Marcinčin A., Ujhelyiová A., Hricová M.: Processing of the organic pigment dispergion in polypropylene and polypropylene Fibres, Vlákna a textil (Fibres and Textiles) 9(1) 3-11 (2002)

[9] Murárová A., Jambrich M., Murárová Z.: Fyziológia odievania III. Komfort nosenia, Clothing Comfort (in Slovak) Vlákna a textill (Fibres and Textiles) 8(4) 279-283 (2001)

[10] Murárová A., Murárová Z.: Fyziológia odievania IV. Ekohumánne a fyziologické vlastnosti textílií, Ecohuman and Hygiene Properties of Textiles, (in Slovak) Vlákna a textil (Fibres and Textiles) 8(4) 284-286 (2001)

[11] Krištofič M., Murárová A., Karabcová N.: Polyamide 6-copolyamide blended fibres, Vlákna a textil (Fibres and Textiles) 9 (4) 130 - 134 (2002)

[12] Murárová A., Krištofič. M., Jambrich M.: The influence of PET fibres cross-section geometry on dyeing, Vlákna a textil (Fibres and Textiles) 9 (4) 135 - 141 (2002)

International Conferences

[1]* Bednarčíková M., Pavlíková S.: Vláknotvorné polymérne zmesi PP/PET. Fibre-forming PP/PET blends (in Slovak) In: Proceedings of the 51st Meeting of chemical societes, Nitra, Slovak Republic, September 6.-9.1999, G-P9

[2]* Borsig E., Lazár M., Fiedlerová A., Hrčková Ľ., Rätzsch M., Reichelt N.: An effective method of polypropylene grafting in the solid state. In: Proceedings of the XIV. Konferencja naukowa " Modyfikacja polimerov ", Wroclaw, Poland, September 26.-30. 1999, p. 11-14

[3]* Borsig E., Fiedlerová A., Hrčková Ľ., Greco R., Marcinčin A.: Interpenetrating polymer network with transparent properties. In: Proceedings of the 51st Meeting of chemical societes, Nitra, Slovak Republic, September 6.-9. 1999, G-PO 25

[4]* Borsig E., Fiedlerová A., Greco R., Marcinčin M.: Modification of the transparent IPN system consisting of polyethylene and methacrylate-styrene copolymers. In: Book of abstracts of the 6th European Symposium on Polymer blends, Mainz, Germany, May 16.-19. 1999. PE 134, p. 88

[5]* Hodul P., Weberová M.: Fixácia b-cyklodextrínu na bavlnené tkaniny. Attaching b-cyclodextrin to cotton fabrics (in Slovak). In: Proceedings of the 51st Meeting of chemical societes, Nitra, Slovak Republic, September 6.-9. 1999, J-P2

[6]* Jambrich M., Durčová O., Jambrich P., Murárová A., Revús M.: Application of metallocene PP polymer for fibre preparation. In: Proceedings of the 39th International petroleum conference, Bratislava, Slovak Republic, September 20.-23. 1999, p. B 6-10

[7]* Jambrich M., Murárová A.: Príprava vlákien z novej generácie polypropylénu. Fibers preparation from new generation of polypropylene (in Slovak). In: Proceedings of the 51st Meeting of chemical societes, Nitra, Slovak Republic, September 6.-9.1999, G-P2

[8]* Krištofič M., Marcinčin A.: Syntetické vlákna modifikované kopolyamidmi. Synthetic fibres modified with copolyamides (in Slovak). In: Proceedings of the 51st Meeting of chemical societes, Nitra, Slovak Republic, September 6-9.1999, J-P4

[9]* Krištofič M., Ujhelyiová A.: Vláknotvorné polyamidy, kopolyamidy a ich zmesi. Fibre-forming polyamides, copolyamides and their blends (in Slovak). In: Proceedings of the 51st Meeting of chemical societes, Nitra, Slovak Republic, September 6-9.1999, J-P6

[10]* Legéň J., Borsig E., Zemanová E., Marcinčin A.: Zmesi polymérov-zdroj nových typov vlákien. Polymer blends-source of the new fibers (in Slovak). In: Proceedings of the 51st Meeting of chemical societes, Nitra, Slovak Republic, September 6-9.1999, J-P3

[11]* Marcinčin A., Brejka O., Ondrejmiška K., Jačanin O.: Polypropylene fibres dyeable by exhaustion process. In: Proceedings of the 38th International Man- Made Fibres Congres, Dornbirn, Austria, September 15.-17.1999, p.1-13

[12]* Marcinčin A., Brejka O., Budzák D., Zemanová E., Marcinčinová T.: Development of colour concentrates for polypropylene and polyethyleneterephthalate spun dyed fibres. In: Proceedings of the 3rd International Conference on New Products and Production Technologies for a New textile Industry, Gent, Belgium, July, 1.-2.1999, p. 169-177

[13]* Marcinčin A.: Súčasný vývoj modifikovaných PP vlákien. Development of modified PP fibres (in Slovak) In: Proceedings of the 51st Meeting of chemical societes, Nitra, Slovak Republic, September 6-9.1999, J-P1

[14]* Marcinčin A., Borsig E., Marcinčinová T.: Rheological properties, processing and structure of fibre-forming polymer blends. In: Book of abstracts of the 6th European Symposium on Polymer Blends, Mainz, Germany, May 16.-19.1999, PD 112 p. 79

[15]* Murárová A., Jambrich M.: Vláknité materiály na relaxačný oddych. Fibrous materials for leisure time (in Slovak). In: Proceedings of the 51st Meeting of chemical societes, Nitra, Slovak Republic, September 6-9.1999, J-P5

[16]* Murárová A., Jambrich M.: Selected physical characteristics of textile materials. In: Book of abstracts of the 4th International conference on theoretical and experimental problems of material ingineering, Púchov, Slovak Republic, September 9.-11.1999, p.36

[17]* Murárová A., Jambrich M.: Vplyv geometrie vlákien na vybrané vlastnosti textilných materiálov. Influence of fibres geometry on some textile material properties (in Slovak). In: Proceedings of the 1st International textile conference TEXCO 99, Ružomberok, Slovak Republic, October 6.-7.1999, p.7

[18] Jambrich M., Murárová A., Revús M.: Príprava vlákien z novej generácie polypropylénu. Fibres preparation from new generation of polypropylene (in Slovak). In: Proceedings of Seminary, Púchov, Slovak Republic, July 10. 1999, p. 4-5

[19]* Ujhelyiová A., Marcinčin A.: DSC analýza polymérnych zmesí. DSC analysis of polymer blends (in Slovak). In: Proceedings of the 51st Meeting of chemical societes, Nitra, Slovak Republic, September 6-9.1999, J-P7

[20]* Ujhelyiová A., Marcinčin A.: Nerovnomernosť geometrie a štruktúry syntetických vlákien a metódy jej hodnotenia - rozptyl mechanických vlastností. Uneveness of geometry and structure of synthetic fibers and methods of its evaluation (in Slovak).In: Proceedings of the 6th national conference STRUTEX, Liberec, Czech Republic, December 1.-2.1999, p.25-31

[21]* Zemanová E., Legéň., Marcinčin A.: Hodnotenie zmesných PP-PET vlákien termickými metódami. (in Slovak). In: Proceedings of the 51st Meeting of chemical societes, Nitra, Slovak Republic, September 6-9.1999, J-P8