Veda a výskum

Výskum a zameranie katedry

- nanokompozitné vlákna na báze syntetických polymérov

- nové technológie v oblasti pigmentácie

- vlákna na báze polymérnych zmesí

- spracovanie vláknotvorných polymérov (zmesi, kompozity) pri príprave vlákien

- farbenie PP vlákien vyťahovacím postupom

- fyziologické vlastnosti a komfort textílií

- biotechnológie v textile (enzymatické úpravy)