Projekty


SÚČASNÉ PROJEKTY


Biocelsol Biotechnological Process for Manufacturing Cellulosic Products with Added Value (6 RP EU).
Vedúci projektu: Marcinčin Anton, Prof. Ing., PhD.
Zástupca ved.projektu: Michal Krištofič Doc., Ing., PhD.

Nanohybrid - designed nanostructured hybrid polymers: polymerisation catalysis and Tecton assembly, 1/2475/05

Kompozitné vlákna a textílie
APVT - 20-0111404, začiatok január 2005
Vedúci projektu: Marcinčin Anton, Prof. Ing., PhD.

Kompozitné vlákna na báze polymérnych zmesí s fibrilárnou fázovou štruktúrou
VEGA/A 1/2475/05
Vedúci projektu: Marcinčin Anton, Prof. Ing., PhD.
Zástupca ved. projektu: Michal Krištofič, Doc., Ing., PhD.

Fyzikálna aktivácia povrchov polymérnych vlákien
VEGA/A 1/2451/05 začiatok január 2005
Vedúci projektu: Murárová Anna, Doc. Ing., PhD
Zástupca ved. projektu: Borsig Eberhard, Prof., Ing., DrSc.


SCHVÁLENÉ A PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY


Zmesné nanokompozitné vlákna na báze syntetických polymérov
VEGA/A
Vedúci projektu: Ujhelyiová Anna, Doc. Ing., PhD.