Prečíslovanie adresného priestoru siete FChPT STU

2006 VS FChPT STU1. Prečo je nutné prečíslovanie?

Prečíslovanie adresného priestoru siete FChPT STU je nutné z dôvodu úplného vyčerpania IP adries, ktoré boli našej fakulte pridelené od CVT. Doteraz používaný adresný priestor pozostával zo 4 sietí typu C, čo je dohromady cca. 1000 IP adries. Momentálne je tento adresný priestor už úplne vyčerpaný a dostali sme sa do situácie, kedy nie sme schopní pridelovať novým počítačom v sieti FChPT IP adresy. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli požiadať CVT o pridelenie ďalších 4 sieti typu C, vďaka čomu budeme mať k dispozícii ďalších cca. 1000 IP adries. Takéto množstvo nových adries nám umožní ďalej rozširovať našu sieť a vyhnúť sa problémom s nedostatkom nových adries.2. Momentálny stav prečíslovania

Prečíslovanie začalo 20.9.2006.3. Ako zistím svoju IP adresu?

IP adresu v operačnom systéme MS Windows 95, 98, XP resp. 2000 zistíte nasledovne:

Svoju IP adresu môžete identifikovať pomocou nasledovného obrázku (je označená červenou šípkou):

Vaša IP adresa by mala byť v tvare 147.175.6x.xx

V prípade, že používate iný operačný systém ako MS Windows a neviete zistiť svoju IP adresu, kontaktujte nás telefonicky alebo emailom.4. Aké zmeny musím urobiť vo svojich nastaveniach?

Proces prečíslovania pre Vás ako užívateľa pozostáva z nasledovných 2 krokov:

4.1. Zmena masky podsiete (ang. Subnet Mask)

Zmenu masky podsiete vykonajte podľa nasledovného návodu:

V prípade, že používate Windows 95/98, je možné, že zmena sieťových nastavení si bude vyžadovať vloženie inštalačného CD Windows 95/98.

4.2. Kontrola nastavenia predvolenej brány (ang. Default gateway)

Postupujte rovnako ako pri zmene masky podsiete až po bod, kedy sa vám otvorí okno s nastaveniami Internetového protokolu TCP/IP.

V prípade, že používate Windows 95/98, je možné, že zmena sieťových nastavení si bude vyžadovať vloženie inštalačného CD Windows 95/98.5. Ako skontrolujem, či sú nastavenia správne?

Po zmene nastavení skontrolujte, či ste zmeny vykonali správne nasledovne:

IP adresa masky podsiete (ang. Subnet Mask) by mala byť nastavená na 255.255.248.0 a predvolená brána (ang. Default gateway) na adresu 147.175.64.1.

Hodnoty si môžete skontrolovať podľa priloženého obrázku:6. Kontakt

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na klapke 150, alebo prostredníctvom emailovej adresy precislovanie@chtf.stuba.sk.


2006 VS FChPT STU