Novinky

Ing. Michal Kaliňák
Vitajte na mojej osobnej webstránke. V súčasnosti tu nájdete informácie o predmete "Laboratórne cvičenia z biológie", ktorého výučba prebieha v letnom semestri 2006 a o predmetoch laboratórne cvičenie z mikrobiológie I a laboratórne cvičenie z mikrobiológie II, ktoré však už neučím a tak nemusia byť úplne aktuálne.

Site Hits: 2460