Pedagogical activities

 

2.ročník (denné aj externé štúdium)

 

Priebežné výsledky písomiek 2. ročníka: 11. ŠS - .xls súbor : 21. ŠS  - .xls súbor

Názvoslovie (Tabuľka predpôn a nadradenosti prípon, prepis názov / vzorec) - .pdf súbor

Stankovský Š., Štetinová J., Považanec F., Marchalín Š., Milata V.: Organická chémia (Úlohy a otázky), STU Bratislava, 106 strán (Pracovný zošit) - .pdf súbor

 

Učebnice:

Kováč J. – Kováč Š. – Fišera Ľ.: Organická chémia, 1995, 1.diel, 275 strán; 2. diel, 356. strán

Kováč J. – Kováč Š. – Fišera Ľ. – Krutošíková A.: Organická chémia 1. a2., 1992, 1294 strán - .pdf súbor

Červinka O. – Dědek V. – Ferles M.: Organická chemie - .pdf

 

 

 

4. ročník

 

Spectral methods of the control of the technological processes

 

           sylabus

           control questions                                                                                                  (in .doc – in .pdf format)

  recommended literature                                                                                     (NMR nomenclature)

  tables: Spektrálne tabuľky (NMR, IČ, Raman, UV, HS) - pdf,

   NMR periodical table and 13C NMR shifts, Spectral tables                  (both in .pdf)

  accessible 200 examples                                                                                     (1 – 1,3 MB per file in .jpg)

  zipped gif pictures of examples        1 – 200                                                     (5,7 MB)

  zipped .gif pictures of examples       1 – 50, 51-100, 101-150, 151-200       (per file ~ 1,4 MB)

  .pdf of examples 1 - 200                                                                                      ( ~ 325 MB)

        -   (  MB)

        -   (  MB)

  1D and 2D NMR short course

 

IUPAC 2003 atomic weights and isotopes (pdf)